Båtfører­prøvengratis eksempel #1

Hva betyr det når vannskikjøreren strekker ut armen og løfter hånda?

Illustrasjon og forklaring eksempel 1 på Båtførerprøven
  • Sving til venstre
  • Stans
  • Sving til høyre
  • Raskere

Forklaring

Når en kjører med vannski bør det være to personer i båten: En som kjører båten, og en som følger med på den som står på vannski - hele tiden. Observatøren skal se om vannskikjøreren gjør noen signaler, og si fra til den som kjører. Det er viktig at alle vet hva signalene betyr.