D5L - Navigasjon og navigasjons­hjelpemidlergratis eksempel #1

Klokken 19:05 peiler du et fartøy 113° med avst. 6 nm.
12 minutter senere er retningen endret til 121° og avstanden til 5 nm.
Om eget fartøy leser du kurs 139° og fart 15 knop. Radaren er rettvisende.
Hva er TCPA?

  • Kl 19:50,6
  • Kl 20:01
  • Kl 19:31
  • Kl 19:34

Forklaring

TCPA er klokkeslettet når avstanden mellom fartøyene er på sitt minste.

Først legger du peilingene inn i plottearket.

Den første peilingen kaller du A11905.

Den andre peilingen kaller du A21917.

Her ser du hvordan vi har plottet:

Trekk en linje mellom peilingene. Merk av det røde punktet, som vi kaller P. Det viser hvor fartøy A er når det er nærmest oss. For å se nøyaktig hvordan du konstruerer punktet, sjekk artikkelen vår.

Hvor lang tid tar det før fartøy A, som brukte 12 minutter fra A1 til A2, kommer til punkt P?

Mål avstanden mellom A2 og P med stikkpasseren. Det blir 3.7.

Deretter måler du avstanden mellom A1 og A2. Det blir 1.3.

Så regner du ut forholdene. 12 er hvor mange minutter det tok å seile fra A1 til A2.

$$\frac{3.7}{1.3}×12 = 2.8×0.2 = 0.56$$

Det er altså 0.56 time til TCPA. Gjør om til minutter:

$$0.56×60 = 33.6$$

Kl 19:17 + 33.6 min = 19:50,6

Svaret blir dermed:

TCPA er kl 19:50,6