D5L - Sikkerhetgratis eksempel #1

I branntrekanten inngår varme, oksygen og noe som kan brenne. Hva mangler?

Illustrasjon og forklaring eksempel 1 på D5L - Sikkerhet
  • Kjedereaksjon
  • Knallgass
  • Komplikasjoner
  • Kjernereaksjon

Forklaring

Branntrekanten viser hvilke tre elementer som må være til stede for at det skal oppstå brann:

  • Varme
  • Oksygen
  • Noe som kan brenne

Nå har man også lagt til et element til:

  • Kjedereaksjon