D5L - Sjøveisregler og brovaktholdgratis eksempel #1

Hva sier forskriften om når utkikk skal være etablert?

  • Kun ved seilas der sikt er hindret av tåke, tjukke eller lignende
  • Til alle tider
  • Kun i de tilfeller kaptein eller navigasjonsoffiser ikke er på bro
  • Kun ved seilas i trafikkert farvann

Forklaring

Utkikk skal holdes til alle tider. Arbeidsoppgaven er blant annet å vurdere risiko for sammenstøt og grunnstøting og oppdage skip og fly i nød. Den som holder utkikk kan ikke ha andre oppgaver som kan ta oppmerksomheten, med noen unntak.