D5L - Skipslæregratis eksempel #1

Oppgaven gjelder stabilitetslære. Hva betyr GM?

  • Den rettende arm
  • Fartøyets kjøl
  • Metasenterhøyden
  • Metasenterets høyde over kjøl

Forklaring

I stabilitetslære er GM avstanden mellom G (skipets tyngdepunkt) og M (metasenteret). Dette kalles metasenterhøyden. Dersom metasenterhøyden ligger over vann, er fartøyet stabilt.

Stor metasenterhøyde gir små sidevebegelser i bølger. Lav metasenterhøyde gir større bevegelser, men de er langsommere og kan oppleves som mindre ubehagelige.