D5L - Teknologi og motorlæregratis eksempel #1

Hva foregår i denne motorsylinderen nå?

Illustrasjon og forklaring eksempel 1 på D5L - Teknologi og motorlære
  • Innsugingsventilen er åpen
  • Stempelet suger inn olje-/luftblandingen
  • Drivstoffblandingen antennes og stemplet skyter fart nedover
  • Drivstoff og luft blandes i brennkammeret

Forklaring

En firetaktsmotor har fire takter, eller bevegelser.

Takt 1: Innsugningstakten (ned)
Innsugningsventilen er åpen. Stempelet går nedover og suger inn blandingen med luft og drivstoff.

Takt 2: Kompresjonstakt (opp)
Innsugningsventilen lukker. Stempelet går oppover og komprimerer drivstoffblandingen.

Takt 3: Arbeidstakt (ned)
Når stempelet er på toppen antennes drivstoffblandingen. I bensinmotorer er det en tennplugg som gjør dette, mens i dieselmotorer er det selve komprimeringen som får blandingen til å eksplodere.

Takt 4: Utblåsningstakt (opp)
Eksosventilen åpner og stemplet dytter eksosen ut.

Både bensin- og dieselmotorer kan være firetaktsmotorer.