Førstehjelpgratis eksempel #1

Hva handler egentlig førstehjelp om?

Illustrasjon og forklaring eksempel 1 på Førstehjelp
  • Den hjelpen som omfatter stabilt sideleie, hjerte- og lungeredning og stans av blødninger
  • Den hjelpen helsepersonell yter først
  • Dne hjelpen som er nødvendig å gi for å overleve
  • Den hjelpen som gis frem til kvalifisert personell overtar

Forklaring

Med førstehjelp menes den første hjelpen som gis. Når en person som ikke er helsepersonell yter hjelp, kalles det for en skadet og ikke for pasient.