Lanterne­simulatorgratis eksempel #1

Hva ser du her?

Illustrasjon og forklaring eksempel 1 på Lanternesimulator
  • Fartøy, ikke under kommando, gjør ikke fart gjennom vannet
  • Sjøfly, som gjør fart gjennom vannet
  • Redningsskøyte eller frivillig redningstjeneste på oppdrag
  • Fartøy, som driver mudring eller annen undervannsvirksomhet, med begrenset evne til å manøvrere, som ikke gjør fart gjennom vannet. Passer på grønn side

Forklaring

Her ser du:

  • 1 rød, 1 hvit og 1 rød lanterne
  • 2 røde hindringsangivere
  • 2 grønne passeringsangivere

Det er ingen sidelanterner. Det betyr at fartøyet ikke gjør fart gjennom vannet.

Den røde, hvite, og røde lanterne-kombinasjonen, betyr at fartøyet har begrenset evne til å manøvrere.

De to røde hindringsangiverne markerer hvilken side av fartøyet hindringen er på.

De to grønne hindringsangiverne markerer hvilken side av fartøyet en kan passere på.

Riktig svar blir dermed:

Fartøy med begrenset evne til å manøvrere og som driver undervannsvirksomhet. Fartøyet skal passeres på den siden med to grønne passeringsangivere.